apduiti

1 apdùiti intr. 1. apsitraukti dujomis, migla: Kai paputi, tai zerkolas ir apdū̃ja Slm. Apdùjęs langas, ir nesimato – kaip per dūmus Kkl. Ant senatuvę ir akys apdū̃ja Slm. Apdùję mano akys, nematau gerai, kas yra toli Užp. Berniukas krūptelėjo, tingiai pakėlė galvą ir pažvelgė apdujusiomis akimis J.Avyž. Apdujęs sidabras, auksas G77. 2. apkvaišti, aptemti sąmonei: Išgers kokią porciją, ir apdū̃ja Slm. Čyst apdùjo galva – nebežinau, ką norėjau dirbt Rk. Apdùjo to[ji] merga, laksto atsilapojus Alz. Apdùjo kaip senas šuva Pnd. Jau apdùjo ans nuo arielkos J. Nieko su juo nesusikalbėsi, páisto lyg apdùjęs Kp. Iš tokio alaso kaip apdujęs išejau Vj. Sėdi susmukęs, lyg apdujęs Kur. Vaikščioja kaip apdùjęs Paį, Nj, Ob, Ds. Laksto po miestą kaip apdùjęs Jnš. Kaip apdùjęs sekioja paskui mergą Jnš. Avelė apdujus laksto Tsk. Aš kaip apdùjus avelė, nežinau nė ką daryt Jnšk. Apdùjęs jautis – ko tik neįdūrė Pn. Jis pats rodėsi kaip ir paklaikęs ar apdùjęs J.Jabl. 3. apiplėkti, apipūti: Dobilai apdùjo Arm. Reikia šieną sūdyt, ba apduĩs Arm. \ duiti; apduiti; išduiti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apduiti — apdùiti vksm. Jaũ apdujaũ nuo dūmų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apduiti — 2 apdùiti, àpduja, apdùjo 1. žr. 1 apdujyti: Merga berną apdùjo Ds. Laksto kai apdùitas Ds. 2. tr. aplėkti dujant, apzuiti: Apdùjo apdùjo visus ir negavo Ds. Visą miestą apdùjo Ds. ◊ akìs (galvą) apdùiti apgauti: Pakalbėjo, pašnekėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdulti — apdùlti intr. 1. apniukti, apduiti: Tokis gražus rytas, visur tyku, apdùlę Lp. 2. apkvaisti, apsvaigti; žr. 1 apduiti 2: Jis nūnai vaikščioja kaip apdùlęs Kb. Jau jis iš Seirijų apdùlęs (pusgirtis) parvažiavo Srj. dulti; apdulti; išdulti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdujimas — apdujìmas sm. (2) → 1 apduiti 2: Pagauna juos drąsa lyg koks apdujimas, ir jie užmiršta, kad giltinei į glėbį eina Mš. Rūtų arbata gydo nuo apdujimo rš. dujimas; apdujimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdulkinti — apdùlkinti 1. SD304, R, KI223 caus. apdulkėti 1: Dulkėmis apdùlkinai drabužius J. Ėjau vaikščiojau po rūtų darželį, tenai aš apdulkinau žalią vainikelį D115. Oi aš aplaistysiu sierą žemelę gailiom ašarėlėm, kad neapdulkintų mano motinėlės naujo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdūkti — apdū̃kti intr. 1. truputį nudūkti, nusikvėpti: Nebesmarkus alus, apdū̃kęs Ėr. 2. Q555 apkvaišti, apsvaigti, apduiti: Gal apdūkaĩ, kad tokiam lietuj važiuoji iš namų! Ds. Nėra ko gintis, buvau stipriai apdūkęs (įsigėręs) Blv. Visi pagonai gėrė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgvošti — apgvõšti intr. 1. apsvaigti, apalpti: Pirty apgvõšo Dsn. Pirty tiek būva, kol apgvõšta nuo karščio Rš. 2. paliegti, nusilpti, būti nesveikam: Ko tu čia vaikščioji kap apgvõšęs? Vlk. Arklys apgvõšęs Vlk. Višta apgvõšus Vlk. Žąsys apgvõšta,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgvėšti — intr. apsvaigti, apduiti: Nug garų visai vaikas apgvėšo, galvą nukorė Rod. Ko tu vaikščioji apgvėšęs nuo kampo į kampą? Rod. gvėšti; apgvėšti; išgvėšti; užgvėšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apštakti — apštàkti intr. Skp, Pnd, Brž, Rz apkvaišti, apduiti: Pamačius ugnelę apštakaũ visai ir nebežinau ko griebtis Kp. Gal apštakaĩ, plikom rankom imdamas ugnį! Slm. Pirmą dieną visi greičiau apštañka [nuo alaus] Vb. Jonas stovėjo gale stalo kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšusti — apšùsti, apšuñta (àpšunta), apšùto Rtr 1. intr. K, DŽ, KŽ kiek apvirti, pavirti, aptrokšti: Bulvės apšùto Sn. Apšùst apšùto, ale da nesušuto Kp. Jug čia nesvarbu: kiek ta meisa apšùto, tiek Ms. | prk.: Kurie moksle yra apšutusiais tiktai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.